เสรีนิยม–นิรเสรีนิยม
อภิสิทธิ์ ระบุเกษียณยังมีพลังหวังเห็นใช้ความรู้ความสามารถพัฒนาบ้านเมืองต่อไป
สัมภาษณ์พิเศษ: "จุติ ไกรฤกษ์" กะเทาะสถานการณ์'นักการเมือง'
อภิสิทธิ์ ห่วงเศรษฐกิจฐานรากถูกห้ามทำนาซ้ำ 2 ปีรวด จี้ทีมเศรษฐกิจอย่าทิ้งค้างนาน
นโยบายที่ช่วยเหลือประชาชน ไม่จำเป็นต้องเป็น "ประชานิยม" เสมอไป
slideshow html
เสรีนิยม–นิรเสรีนิยม
วางพวงมาลาพระบรมรูปทรงม้า เนื่องในวันปิยมหาราช
  • อัตราแลกเปลี่ยน
  • พยากรณ์อากาศ
 
Exchange Rates Mon, 05 Oct 2015 13:30
     Currency
      Bank Notes
BuySell
USD 35.14 36.63
EUR 40.28510 41.42125
GBP 54.44764 56.06500
HKD 4.57154 4.8063
JPY 0.29777 0.31410

 

  • ตลาดหุ้น
  • ราคาทอง
  • ราคาน้ำมัน