อภิสิทธิ์ พูดคุยในรายการต้องถาม
อภิสิทธิ์ ไม่ฟันธง อังกฤษแยกจากอียู
อภิสิทธิ์ พูดคุยในรายการต้องถาม
อภิสิทธิ์ จี้ กกต. ฟันธงอะไรทำได้ – ไม่ได้ เพื่อสร้างบรรยากาศทำประชามติ
อภิสิทธิ์ พูดคุยในรายการต้องถาม
slideshow html
อภิสิทธิ์ พูดคุยในรายการต้องถาม
วางพวงมาลาพระบรมรูปทรงม้า เนื่องในวันปิยมหาราช
  • อัตราแลกเปลี่ยน
  • พยากรณ์อากาศ
 
Exchange Rates Fri, 10 Jun 2016 14:59
     Currency
      Bank Notes
BuySell
USD 34.01 35.53
EUR 39.27769 40.45875
GBP 49.93868 51.61750
HKD 4.42299 4.6563
JPY 0.32442 0.34192

 

  • ตลาดหุ้น
  • ราคาทอง
  • ราคาน้ำมัน