ส.ส.เขต กรุงเทพมหานคร

นายสกลธี  ภัททิยกุล

นายสกลธี ภัททิยกุล

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 14 ต.ค. 2520
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2700036
โทรสาร : 02-2796086
อีเมล์ : jum1410@hotmail.com
เขตเลือกตั้ง : กรุงเทพมหานคร เขต4

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา : เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษา : เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท : MASTER OF LOWS, INDIANA UNIVERSITY,USA / MASTER OF LOWS, THE GEOGE WASHINGTON UNIVERSITY,USA

ประวัติการทำงาน

  • พ.ศ. 2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กรุงเทพมหานคร  เขต4 (พญาไท บางซื่อ จตุจักร หลักสี่)
  • สำนักกิจการต่างประเทศและคดีคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
  • เลขานุการปลัดกระทรวงยุติธรรม (นายจรัญ ภัททิยกุล)

ย้อนกลับ