คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรค

นายพิชัย รัตตกุล

นายพิชัย รัตตกุล

ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2700036
โทรสาร : 02-2796086

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2512, 2518, 2519, 2526, 2529, 2531, 2538 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2516 - 2517 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2517 กรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ
 • พ.ศ. 2518- 2519 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • พ.ศ. 2525 - 2532 หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
 • พ.ศ. 2526 - 2532 รองนายกรัฐมนตรี
 • อดีตประธานร่วมคณะกรรมการองค์กรร่วมไทย- มาเลเซีย
 • รองประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปตย์
 • ประธานมูลนิธิควงอภัยวงศ์
 • ประธานมูลนิธิป้องกันควันพิษและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 • มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)
 • ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.)
 • รามกีรติ ลูกเสือสดุดี ชั้นพิเศษ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ

 • GRAND CORDON OF THE ORDER OR THE RISING SUN ( FIRST CLASS ) จากสมเด็จพระจักรพรรดิ์ญี่ปุ่น
 • ORDER OF THE DIPLOMATIC SERVICE MERIT DECORATIONS WITH GRAND CORDON OF THE REPUBLIC OF KOREA จากประธานาธิบดีเกาหลี
 • ORDER OF SEKATUNA OF THE RANK OF DATUK OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES จากประธานาธิบดีฟลิปปิส์
 • THE GRAND CROSS FIRST CLASS OF THE AUSTRIAN ORDER OF MERIT จากประธานาธิบดีออสเตรีย

ย้อนกลับ