คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรค

นางเตือนใจ นุอุปละ

นางเตือนใจ นุอุปละ

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 14 ส.ค. 2487
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-270-0036
โทรสาร : 02-279-6086

   ประวัติการศึกษา

: วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
   ประวัติการทำงาน
: ส.ส. จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2526,2531,2535
: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
: คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์

ย้อนกลับ