คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรค

ดร.วิชัย ตันศิริ

ดร.วิชัย ตันศิริ

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 03 ก.ค. 2478
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-270-0036
โทรสาร : 02-279-6086

ย้อนกลับ