คณะกรรมการบริหารพรรคและอื่นๆ

นางนาถยา  แดงบุหงา

นางนาถยา แดงบุหงา

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 02 พ.ย. 2504
ที่อยู่ : 425/11 ซอย เพชรบุรี 7 ถนน เพชรบุรี แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2612 0085
โทรสาร : 0 2216 3399
อีเมล์ : nartthaya_kook@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการทำงาน

  • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต 21 เขตสะพานสูง และเขตประเวศ (ยกเว้นแขวงหนองบอน และแขวงดอกไม้)
  • พ.ศ.2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร
  • อดีตรองประธานคณะกรรมการติดตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโซนบูรพา
  • ที่ปรึกษาประธานสภากรุงเทพมหานคร
  • รองประธานคณะอนุกรรมการการจราจรขนส่งและระบายน้ำที่ 5
  • รองประธานคณะอนุกรรมการสาธารณสุขชุดที่ 2
  • อนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมชุดที่ 5

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
  • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

ย้อนกลับ