คณะกรรมการบริหารพรรคและอื่นๆ

นายจุติ ไกรฤกษ์

นายจุติ ไกรฤกษ์

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 14 ธ.ค. 2499
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2700036
โทรสาร : 02-2796086
อีเมล์ : juti@democrat.or.th

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : ทางเศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ ประเทศออสเตรเลีย

ประวัติการทำงาน

  • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิษณุโลก เขต 3 อำเภอวังทอง และอำเภอเนินมะปราง
  • พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • พ.ศ. 2531, 2538, 2539, 2544, 2548, 2551 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก
  • พ.ศ. 2526-2527 เลขานุการ รมว. กระทรวงพาณิชย์
  • พ.ศ. 2535 เลขานุการ รมว. ทบวงมหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2540-2544 เลขานุการ รมว. กระทรวง การคลัง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

ย้อนกลับ