คณะกรรมการบริหารพรรคและอื่นๆ

นายศิริโชค โสภา

นายศิริโชค โสภา

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 14 มิ.ย. 2510
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2700036
โทรสาร : 02-2796086
อีเมล์ : E21AGA@HOTMAIL.COM

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษา : EASTBOURNE COUEGE EASTBOURNE E.SUSSEX ENGLAND
ปริญญาตรี : สาขาเคมีและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน ปี 2531
ปริญญาโท : MBA (บริหารธุรกิจ) มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

ประวัติการทำงาน

  • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอสะเดา (เฉพาะตำบลสำนักแต้ว และเทศบาลตำบลสำนักขาม)
  • พ.ศ. 2544, 2548, 2550, 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • พ.ศ. 2551 - มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)

ย้อนกลับ