คณะกรรมการบริหารพรรคและอื่นๆ

นายอรรถพร พลบุตร

นายอรรถพร พลบุตร

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 31 ม.ค. 2502
ที่อยู่ : 120 หมู่ที่ 4 ซอย 12 ถนน คันกั้นน้ำเดิม ตำบล บางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ : 0 3240 2077
อีเมล์ : attaporn45@yahoo.com

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา : สุวรรณรังสฤษดิ์วิทยาลัย จ.เพชรบุรี
มัธยมศึกษา : เบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี
ปริญญาตรี : นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน

 • โฆษกกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณฯ พ.ศ.2557
 • กรรมาธิการการกฏหมายการยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร
 • กรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร
 • กรรมการประสานงาน สภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล)
 • กรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน สภาผู้แทราษฎร
 • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพชรบุรี เขต 1 อำเภอเมืองเพชรบุรี และอำเภอบ้านแหลม (เฉพาะตำบลท่าแร้ง ตำบลท่าแร้งออก ตำบลแหลมผักเบี้ย ตำบลบางแก้ว ตำบลบางขุนไทร ตำบลบางครก และตำบลปากทะเล)
 • พ.ศ.2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 7
 • สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
 • สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี
 • ผู้ช่วยสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร จ.เพชรบุรี
 • ผู้ช่วย ส.ส. เพชรบุรี ( นายอลงกรณ์ พลบุตร ) 4 สมัย
 • บรรณาธิการข่าว นสพ.ข่าวสด
 • บรรณาธิการข่าวภาคดึก สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

ย้อนกลับ