คณะกรรมการบริหารพรรคและอื่นๆ

นายสาธิต ปิตุเตชะ

นายสาธิต ปิตุเตชะ

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 02 ก.พ. 2510
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2700036
โทรสาร : 02-2796086
เว็บไซต์ : www.satitlifes.net
อีเมล์ : webmaster@satitlife.com

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษา : โรงเรียนดรุณพิยา ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี : นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท : รัฐประศาสนศาสตร์นโยบายสาธาณะ มหาวิทยาลัยบูรพา
อื่น ๆ : ผ่านหลักสูตรการอบรมผู้บริหารพรรคการเมือง ปี 2547 สถาบันพระปกเกล้า, ผ่านหลักสูตรการอบรม บยส รุ่น 7 1, ผ่านหลักสูตร การอบรม วิทยาลัยตลาดทุนรุ่น 11 (ว.ต.ท.11)

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระยอง เขต 1 อำเภอแกลง และอำเภอเขาชะเมา
 • พ.ศ. 2557 รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
 • พ.ศ. 2544, 2548, 2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง
 • สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 • รองประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 • ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง
 • ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมประจำจังหวัดระยอง
 • เลขาธิการกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
 • รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์
 • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณปี 2547
 • ประธานชมรมรามคำแหงจังหวัดระยอง
 • กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ 
 • ประธานกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร

   

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มหาวชิรมงกุฎ
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก

ย้อนกลับ