คณะกรรมการบริหารพรรคและอื่นๆ

นายวิรัช ร่มเย็น

นายวิรัช ร่มเย็น

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 05 ก.ย. 2498
ที่อยู่ : 77/16-17 ถนน ท่าเมือง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง ระนอง 85000
โทรศัพท์ : 0 7781 2962
โทรสาร : 0 7781 2963

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษา : โรงเรียนพิชัยรัตราคารจังหวัดระนอง - โรงเรียนอำนวยศิลปะพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี : นิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
อื่น ๆ : วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้าหลักสูตร พปป.ฟ

ประวัติการทำงาน

  • พ.ศ. 2535, 1/2535, 2/2538, 2539, 2544, 2548 2551 และ 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง
  • พ.ศ.2538 เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  • พ.ศ. 2546 - 2547 เป็นกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์
  • รองประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎร
  • รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
  • รองประธานคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ
  • รองประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • มหาวชิรมงกุฎ
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

ย้อนกลับ