กรุงทพฯ เขต 20 เขตลาดกระบัง

          สาขาลำดับที่  02   วันที่รับตำแหน่ง 17 ต.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 17 ต.ค. 2555    วันที่ครบวาระ 16 ต.ค. 2557
สาขาพรรค กรุงทพฯ เขต 20 เขตลาดกระบัง          เขตเลือกตั้งที่  20    
ที่ตั้งสาขาพรรค 101/44 ซ.เคหะร่มเกล้า 5 แขวง.คลองลองต้นนุ่น เขต.ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายเจริญณรัฐ ศิริรัตนาสุวรรณ
  1. นายเจริญณรัฐ ศิริรัตนาสุวรรณ
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายเจริญณรัฐ ศิริรัตนาสุวรรณ ประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายดำรงค์ พันธกิงเก่งประชา
  2. นายดำรงค์ พันธกิงเก่งประชา
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายดำรงค์ พันธกิงเก่งประชา รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสุเทพ บรรจง
  3. นายสุเทพ บรรจง
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายสุเทพ บรรจง เลขานุการ รับจ้าง
 • นายอนันต์ ฤกษ์ดี
  4. นายอนันต์ ฤกษ์ดี
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายอนันต์ ฤกษ์ดี รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางอรวรรณ นิลเพร็ชร
  5. นางอรวรรณ นิลเพร็ชร
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางอรวรรณ นิลเพร็ชร เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายเอกกฤทธิ เจียกขจร
  6. นายเอกกฤทธิ เจียกขจร
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายเอกกฤทธิ เจียกขจร นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายศักดิ์สิทธิ์ สีดาน้อย
  7. นายศักดิ์สิทธิ์ สีดาน้อย
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายศักดิ์สิทธิ์ สีดาน้อย โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางวารุณี ยะเลาะห์
  8. นางวารุณี ยะเลาะห์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางวารุณี ยะเลาะห์ กรรมการ รับจ้าง
 • นายสุรินทร์ แก้วชูศรี
  9. นายสุรินทร์ แก้วชูศรี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายสุรินทร์ แก้วชูศรี กรรมการ รับจ้าง
 • นางทิวาวัลย์ ประเสริฐฤทธิ์
  10. นางทิวาวัลย์ ประเสริฐฤทธิ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางทิวาวัลย์ ประเสริฐฤทธิ์ กรรมการ รับจ้าง
 • นางโสมรำไพ กุญชรินทร์
  11. นางโสมรำไพ กุญชรินทร์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางโสมรำไพ กุญชรินทร์ กรรมการ รับจ้าง