กรุงเทพฯ เขต 4 เขตวัฒนา

          สาขาลำดับที่  36   วันที่รับตำแหน่ง 17 มี.ค. 2554
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 18 ส.ค. 2542    วันที่ครบวาระ 16 มี.ค. 2556
สาขาพรรค กรุงเทพฯ เขต 4 เขตวัฒนา                
ที่ตั้งสาขาพรรค 999/13 ซ.สุขุมวิท 71 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กทม.10110
โทรศัพท์ 02-3929139          โทรสาร  02-7131777            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายเชาว์ มีขวด
  1. นายเชาว์ มีขวด
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายเชาว์ มีขวด ประธานสาขาพรรค นักวิชาการศึกษา
 • น.ส.รังสิมา ศรีดารณพ
  2. น.ส.รังสิมา ศรีดารณพ
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 น.ส.รังสิมา ศรีดารณพ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • น.ส.จิราพร อัศวโกเมน
  3. น.ส.จิราพร อัศวโกเมน
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 น.ส.จิราพร อัศวโกเมน เลขานุการ รับจ้าง
 • นายประเสริฐ นิยม
  4. นายประเสริฐ นิยม
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายประเสริฐ นิยม รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายอัมรินทร์ รมลี
  5. นายอัมรินทร์ รมลี
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายอัมรินทร์ รมลี เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายเมธวิน มีสุวรรณ
  6. นายเมธวิน มีสุวรรณ
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายเมธวิน มีสุวรรณ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายพลศักดิ์ แดงบัว
  7. นายพลศักดิ์ แดงบัว
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายพลศักดิ์ แดงบัว โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายวรพล เลิศรัตน์โกสุมภ์
  8. นายวรพล เลิศรัตน์โกสุมภ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายวรพล เลิศรัตน์โกสุมภ์ กรรมการ รับจ้าง
 • นายณรงค์ชัย ชัยณรงค์สกุล
  9. นายณรงค์ชัย ชัยณรงค์สกุล
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายณรงค์ชัย ชัยณรงค์สกุล กรรมการ รับจ้าง
 • นายสมหวัง มะหะหมัด
  10. นายสมหวัง มะหะหมัด
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายสมหวัง มะหะหมัด กรรมการ รับจ้าง
 • นายประเสริฐ พูลสิน
  11. นายประเสริฐ พูลสิน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายประเสริฐ พูลสิน กรรมการ รับจ้าง