กรุงเทพฯ เขต 23 เขตพระโขนง

          สาขาลำดับที่  148   วันที่รับตำแหน่ง 01 พ.ค. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 12 มิ.ย. 2534    วันที่ครบวาระ 30 เม.ย. 2558
สาขาพรรค กรุงเทพฯ เขต 23 เขตพระโขนง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 252 ซ.พึ่งมี 50 สุขุมวิท 93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260
โทรศัพท์ 02-3469571                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ
  1. นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ ประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายอำนวย ทวีศิลป์
  2. นายอำนวย ทวีศิลป์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายอำนวย ทวีศิลป์ รองประธานสาขาพรรค ข้าราชการบำนาญ
 • นายจงรักษ์ เหล็งหนูดำ
  3. นายจงรักษ์ เหล็งหนูดำ
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายจงรักษ์ เหล็งหนูดำ เลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.สิริพร ฐิติไชโย
  4. น.ส.สิริพร ฐิติไชโย
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 น.ส.สิริพร ฐิติไชโย รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายวุฒิศักดิ์ เบญจเวชโกมล
  5. นายวุฒิศักดิ์ เบญจเวชโกมล
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายวุฒิศักดิ์ เบญจเวชโกมล เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายสาโรจน์ ริมปิกุล
  6. นายสาโรจน์ ริมปิกุล
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายสาโรจน์ ริมปิกุล นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • น.ส.อรวรรณ์ โพธิศรี
  7. น.ส.อรวรรณ์ โพธิศรี
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 น.ส.อรวรรณ์ โพธิศรี โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสำเริง ช้อยชื่น
  8. นายสำเริง ช้อยชื่น
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายสำเริง ช้อยชื่น กรรมการ รับจ้าง
 • นายอาคม สุทธากร
  9. นายอาคม สุทธากร
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายอาคม สุทธากร กรรมการ รับจ้าง
 • นายพิพัฒน์ บุญมา
  10. นายพิพัฒน์ บุญมา
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายพิพัฒน์ บุญมา กรรมการ รับจ้าง
 • นายสมนึก แผ้วสกุณี
  11. นายสมนึก แผ้วสกุณี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายสมนึก แผ้วสกุณี กรรมการ รับจ้าง