กรุงเทพฯ เขต 18 เขตคลองสามวา

          สาขาลำดับที่  101   วันที่รับตำแหน่ง 12 พ.ค. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 01 ธ.ค. 2543    วันที่ครบวาระ 11 พ.ค. 2561
สาขาพรรค กรุงเทพฯ เขต 18 เขตคลองสามวา                
ที่ตั้งสาขาพรรค 89/4 ซ.สุเหร่าคลองหนึ่ง 8 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-9193260          โทรสาร  02-7112181            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายสมัย เจริญช่าง
  1. นายสมัย เจริญช่าง
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายสมัย เจริญช่าง ประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายสกล เชาวน์เกษม
  2. นายสกล เชาวน์เกษม
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายสกล เชาวน์เกษม รองประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • ศราวุฒิ และสง่า
  3. ศราวุฒิ และสง่า
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 ศราวุฒิ และสง่า เลขานุการ ค้าขาย
 • นายนที เข็มศรีสุวรรณ
  4. นายนที เข็มศรีสุวรรณ
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายนที เข็มศรีสุวรรณ รองเลขานุการ ค้าขาย
 • นายนพดล บุณยสุรโสภณ
  5. นายนพดล บุณยสุรโสภณ
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายนพดล บุณยสุรโสภณ เหรัญญิก นักธุรกิจ
 • นายประกิต ผลแก้ว
  6. นายประกิต ผลแก้ว
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายประกิต ผลแก้ว นายทะเบียนสมาชิกสาขา นักธุรกิจ
 • นายสุไรมาน กลมเกลี้ยง
  7. นายสุไรมาน กลมเกลี้ยง
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายสุไรมาน กลมเกลี้ยง โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางเมตญา พุดชั่่ง
  8. นางเมตญา พุดชั่่ง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางเมตญา พุดชั่่ง กรรมการ ค้าขาย
 • นายประวิทย์ มาลาคำ
  9. นายประวิทย์ มาลาคำ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายประวิทย์ มาลาคำ กรรมการ รับจ้าง
 • นางวารี แชขำ
  10. นางวารี แชขำ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางวารี แชขำ กรรมการ รับจ้าง
 • นายสุวรรณ โสนชัย
  11. นายสุวรรณ โสนชัย
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายสุวรรณ โสนชัย กรรมการ รับจ้าง