กรุงเทพฯ เขต 3 เขตยานนาวา

สาขาพรรคประชาธิปัตย์ที่ กท06          สาขาลำดับที่  50   วันที่รับตำแหน่ง 28 มี.ค. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 27 ต.ค. 2542    วันที่ครบวาระ 27 มี.ค. 2561
สาขาพรรค กรุงเทพฯ เขต 3 เขตยานนาวา          เขตเลือกตั้งที่  06    
ที่ตั้งสาขาพรรค 1193 ซ.ปริยานนท์ ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวง.บางโพงพาง เขต.ยานนาวา กทม.10120
โทรศัพท์ 02-6788661-2          โทรสาร  081-9133074            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายชรินทร์ 	ศรีผดุงกุล
  1. นายชรินทร์ ศรีผดุงกุล
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายชรินทร์ ศรีผดุงกุล ประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายสยมภูว์ เศตะพราหมณ์
  2. นายสยมภูว์ เศตะพราหมณ์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายสยมภูว์ เศตะพราหมณ์ รองประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายบุญโรจน์ อัศวพนากิจ
  3. นายบุญโรจน์ อัศวพนากิจ
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายบุญโรจน์ อัศวพนากิจ เลขานุการ นักธุรกิจ
 • นางพรพิมล ปัญญะธารา
  4. นางพรพิมล ปัญญะธารา
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางพรพิมล ปัญญะธารา รองเลขานุการ นักธุรกิจ
 • นายอนันต์ จิรเดชาพยัคฆ์
  5. นายอนันต์ จิรเดชาพยัคฆ์
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายอนันต์ จิรเดชาพยัคฆ์ เหรัญญิก นักธุรกิจ
 • นาง ปฏิญญา คเชนทรัสย์
  6. นาง ปฏิญญา คเชนทรัสย์
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นาง ปฏิญญา คเชนทรัสย์ นายทะเบียนสมาชิกสาขา นักธุรกิจ
 • นายฐปพณ	 โชติอำพนกุล
  7. นายฐปพณ โชติอำพนกุล
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายฐปพณ โชติอำพนกุล โฆษกสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายณรงค์ ช้างทอง
  8. นายณรงค์ ช้างทอง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายณรงค์ ช้างทอง กรรมการ นักธุรกิจ
 • นางกาญจนา นิ้มวัฒนา
  9. นางกาญจนา นิ้มวัฒนา
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางกาญจนา นิ้มวัฒนา กรรมการ นักธุรกิจ
 • นายอรุณ เขมปัญญานุรักษ์
  10. นายอรุณ เขมปัญญานุรักษ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายอรุณ เขมปัญญานุรักษ์ กรรมการ นักธุรกิจ
 • นายยศนันท์ ศาสตรใจเย็น
  11. นายยศนันท์ ศาสตรใจเย็น
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายยศนันท์ ศาสตรใจเย็น กรรมการ นักธุรกิจ