กาฬสินธุ์ เขต 5 อ.ห้วยผึ้ง

          สาขาลำดับที่  222   วันที่รับตำแหน่ง 11 เม.ย. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 15 ส.ค. 2543    วันที่ครบวาระ 10 เม.ย. 2561
สาขาพรรค กาฬสินธุ์ เขต 5 อ.ห้วยผึ้ง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 96 ม.8 ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46130
โทรศัพท์ 043-126086                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นางเบญจมาศ พิมนิสัย
  1. นางเบญจมาศ พิมนิสัย
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นางเบญจมาศ พิมนิสัย ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายเสงี่ยม แก้วมณี
  2. นายเสงี่ยม แก้วมณี
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายเสงี่ยม แก้วมณี รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายประวุฒิ ลิวงษา
  3. นายประวุฒิ ลิวงษา
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายประวุฒิ ลิวงษา เลขานุการ รับจ้าง
 • นายสง่า ศรีเมือง
  4. นายสง่า ศรีเมือง
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายสง่า ศรีเมือง รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายสุรัตน์ พิมนิสัย
  5. นายสุรัตน์ พิมนิสัย
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายสุรัตน์ พิมนิสัย เหรัญญิก รับจ้าง
 • นางบันเทิง พัฒนชัย
  6. นางบันเทิง พัฒนชัย
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นางบันเทิง พัฒนชัย นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายโกสิม เขจรรักษ์
  7. นายโกสิม เขจรรักษ์
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายโกสิม เขจรรักษ์ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสังวาลย์ ใจไว
  8. นายสังวาลย์ ใจไว
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายสังวาลย์ ใจไว กรรมการ รับจ้าง
 • นายหมุน ชมภูเพชร
  9. นายหมุน ชมภูเพชร
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายหมุน ชมภูเพชร กรรมการ รับจ้าง
 • น.ส.แฟชั่น พิมนิสัย
  10. น.ส.แฟชั่น พิมนิสัย
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 น.ส.แฟชั่น พิมนิสัย กรรมการ รับจ้าง