เชียงใหม่ เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  55   วันที่รับตำแหน่ง 04 ธ.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 18 เม.ย. 2543    วันที่ครบวาระ 03 ธ.ค. 2557
สาขาพรรค เชียงใหม่ เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 162 ม.2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053-400747-8          โทรสาร  053-217801            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายบวร ศรีเปารยะ
  1. นายบวร ศรีเปารยะ
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายบวร ศรีเปารยะ ประธานสาขาพรรค ค้าขาย
 • นายสมศักดิ์ สุนทรพิพิธ
  2. นายสมศักดิ์ สุนทรพิพิธ
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายสมศักดิ์ สุนทรพิพิธ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • น.ส.หทัยรัตน์ อัณประยูร
  3. น.ส.หทัยรัตน์ อัณประยูร
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 น.ส.หทัยรัตน์ อัณประยูร เลขานุการ รับจ้าง
 • นายณัฐพล ชัยรักษ์
  4. นายณัฐพล ชัยรักษ์
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายณัฐพล ชัยรักษ์ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางวิมลลักษณ์ บลูม บุญวิเศษ
  5. นางวิมลลักษณ์ บลูม บุญวิเศษ
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางวิมลลักษณ์ บลูม บุญวิเศษ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายฐณพงศ์ สิทธิวงศ์
  6. นายฐณพงศ์ สิทธิวงศ์
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายฐณพงศ์ สิทธิวงศ์ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นางอำนวยพร สรรพตานนท์
  7. นางอำนวยพร สรรพตานนท์
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นางอำนวยพร สรรพตานนท์ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • น.ส.รวงทิพย์ เจริญพันธ์
  8. น.ส.รวงทิพย์ เจริญพันธ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 น.ส.รวงทิพย์ เจริญพันธ์ กรรมการ รับจ้าง