เชียงใหม่ เขต 3 อ.สันกำแพง

          สาขาลำดับที่  171   วันที่รับตำแหน่ง 12 มิ.ย. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 07 ธ.ค. 2537    วันที่ครบวาระ 11 มิ.ย. 2557
สาขาพรรค เชียงใหม่ เขต 3 อ.สันกำแพง          เขตเลือกตั้งที่  05    
ที่ตั้งสาขาพรรค 151 ม.1 ถ.บ่อสร้าง-ดอยสะเก็ด ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ 053-384888          โทรสาร  053-384173            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายจิรพัตร์ ธาตุอินจันทร์
  1. นายจิรพัตร์ ธาตุอินจันทร์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายจิรพัตร์ ธาตุอินจันทร์ ประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายเกษม เครื่องคำ
  2. นายเกษม เครื่องคำ
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายเกษม เครื่องคำ รองประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายวิชิต กลิ่นทอง
  3. นายวิชิต กลิ่นทอง
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายวิชิต กลิ่นทอง เลขานุการ ธุรกิจส่วนตัว
 • นางศิรัญญา ตานำ
  4. นางศิรัญญา ตานำ
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางศิรัญญา ตานำ รองเลขานุการ ธุรกิจส่วนตัว
 • นายอินเหลา บุญหล่อ
  5. นายอินเหลา บุญหล่อ
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายอินเหลา บุญหล่อ เหรัญญิก ธุรกิจส่วนตัว
 • นายบุญช่วย ดาวตาก
  6. นายบุญช่วย ดาวตาก
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายบุญช่วย ดาวตาก นายทะเบียนสมาชิกสาขา ธุรกิจส่วนตัว
 • นายนิยม สัตตนาโค
  7. นายนิยม สัตตนาโค
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายนิยม สัตตนาโค โฆษกสาขาพรรค ธุรกิจส่วนตัว
 • น.ส.ขอดแก้ว กันธะคำ
  8. น.ส.ขอดแก้ว กันธะคำ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 น.ส.ขอดแก้ว กันธะคำ กรรมการ นักธุรกิจ