ยะลา เขต 1 อ.เมืองยะลา

          สาขาลำดับที่  022  
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 08 ธ.ค. 2525   
สาขาพรรค ยะลา เขต 1 อ.เมืองยะลา                
ที่ตั้งสาขาพรรค 159 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โทรศัพท์ -          โทรสาร  -            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

    ลำดับ

    ชื่อ-สกุล

    ตำแหน่ง

    อาชีพ