นนทบุรี เขต 5 อ.ปากเกร็ด

          สาขาลำดับที่  8   วันที่รับตำแหน่ง 10 เม.ย. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 31 ส.ค. 2525    วันที่ครบวาระ 09 เม.ย. 2558
สาขาพรรค นนทบุรี เขต 5 อ.ปากเกร็ด                
ที่ตั้งสาขาพรรค 26/6 ม.5 ต.บาตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 081-6211074                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายวรรณไชย ชัยพิพัฒน์
  1. นายวรรณไชย ชัยพิพัฒน์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายวรรณไชย ชัยพิพัฒน์ ประธานสาขาพรรค ทนายความ
 • นายเชาว์ เย็นมี
  2. นายเชาว์ เย็นมี
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายเชาว์ เย็นมี รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางนิสารัตน์ นกพ่วง
  3. นางนิสารัตน์ นกพ่วง
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางนิสารัตน์ นกพ่วง เลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.จุฑามาศ ยุติธรรม
  4. น.ส.จุฑามาศ ยุติธรรม
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 น.ส.จุฑามาศ ยุติธรรม รองเลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.ชะบา จั่นงาม
  5. น.ส.ชะบา จั่นงาม
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 น.ส.ชะบา จั่นงาม เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายเอกลักษณ์ มาธุพันธ์
  6. นายเอกลักษณ์ มาธุพันธ์
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายเอกลักษณ์ มาธุพันธ์ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายพนัส สงค์วอน
  7. นายพนัส สงค์วอน
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายพนัส สงค์วอน โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายเฉลิม ขุมทรัพย์
  8. นายเฉลิม ขุมทรัพย์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายเฉลิม ขุมทรัพย์ กรรมการ รับจ้าง
 • น.ส.พัชรีภรณ์ อัมพันเทศ
  9. น.ส.พัชรีภรณ์ อัมพันเทศ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 น.ส.พัชรีภรณ์ อัมพันเทศ กรรมการ รับจ้าง
 • นายจิระ มากเพชร
  10. นายจิระ มากเพชร
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายจิระ มากเพชร กรรมการ รับจ้าง
 • นางลภัสรดา เชื้อศิริ
  11. นางลภัสรดา เชื้อศิริ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางลภัสรดา เชื้อศิริ กรรมการ รับจ้าง