นครนายก เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  197   วันที่รับตำแหน่ง 25 ธ.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 17 ก.พ. 2542    วันที่ครบวาระ 24 ธ.ค. 2557
สาขาพรรค นครนายก เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 140/1 ม.1 ถ.สุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทรศัพท์ 037-314644-5          โทรสาร  037-328363            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายสกลชัย อิสระเสนารักษ์
  1. นายสกลชัย อิสระเสนารักษ์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายสกลชัย อิสระเสนารักษ์ ประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายสุทัศน์ สว่างเวียง
  2. นายสุทัศน์ สว่างเวียง
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายสุทัศน์ สว่างเวียง รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางบุญลือ ทรัพย์อบรม
  3. นางบุญลือ ทรัพย์อบรม
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางบุญลือ ทรัพย์อบรม เลขานุการ รับจ้าง
 • นางสมลักษณ์ ธูปแก้ว
  4. นางสมลักษณ์ ธูปแก้ว
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางสมลักษณ์ ธูปแก้ว รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายวิจารณ์ ประจำสาคร
  5. นายวิจารณ์ ประจำสาคร
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  5 นายวิจารณ์ ประจำสาคร รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายเอกชัย ปิติกุลธรรม
  6. นายเอกชัย ปิติกุลธรรม
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายเอกชัย ปิติกุลธรรม นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายสำเร็จ ศรีจันทร์
  7. นายสำเร็จ ศรีจันทร์
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายสำเร็จ ศรีจันทร์ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • น.ส.โสภา อิ่มพงษ์
  8. น.ส.โสภา อิ่มพงษ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 น.ส.โสภา อิ่มพงษ์ กรรมการ รับจ้าง
 • นายหมัด ขำทองทับ
  9. นายหมัด ขำทองทับ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายหมัด ขำทองทับ กรรมการ รับจ้าง
 • นายสำราญ ศรีทอง
  10. นายสำราญ ศรีทอง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายสำราญ ศรีทอง กรรมการ รับจ้าง
 • นายสมพงษ์ เข็มศรี
  11. นายสมพงษ์ เข็มศรี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายสมพงษ์ เข็มศรี กรรมการ รับจ้าง