นครนายก เขต 2 อ.บ้านนา

          สาขาลำดับที่  19   วันที่รับตำแหน่ง 22 พ.ย. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 17 พ.ย. 2525    วันที่ครบวาระ 21 พ.ย. 2557
สาขาพรรค นครนายก เขต 2 อ.บ้านนา                
ที่ตั้งสาขาพรรค 45/5 ม.3 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายปรีชา เศรษฐโชดึก
  1. นายปรีชา เศรษฐโชดึก
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายปรีชา เศรษฐโชดึก ประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายปุ่น บุญนะ
  2. นายปุ่น บุญนะ
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายปุ่น บุญนะ รองประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นางกันยา ชัยถาวรกิจ
  3. นางกันยา ชัยถาวรกิจ
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางกันยา ชัยถาวรกิจ เลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.ทองดี โพธิ์พิจิตร
  4. น.ส.ทองดี โพธิ์พิจิตร
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 น.ส.ทองดี โพธิ์พิจิตร รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายพยูร ทัศนา
  5. นายพยูร ทัศนา
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายพยูร ทัศนา เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายดาวุฒิ บุคอรี
  6. นายดาวุฒิ บุคอรี
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายดาวุฒิ บุคอรี นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายสราวุธ บำรุงกิจ
  7. นายสราวุธ บำรุงกิจ
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายสราวุธ บำรุงกิจ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายจำนงค์ แว่นเเก้ว
  8. นายจำนงค์ แว่นเเก้ว
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายจำนงค์ แว่นเเก้ว กรรมการ รับจ้าง
 • ส.ต.สมรัก มัดสะและ
  9. ส.ต.สมรัก มัดสะและ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 ส.ต.สมรัก มัดสะและ กรรมการ รับจ้าง
 • นายอาซอด มินเจริญ
  10. นายอาซอด มินเจริญ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายอาซอด มินเจริญ กรรมการ รับจ้าง
 • นายดำรงค์ บู่ทอง
  11. นายดำรงค์ บู่ทอง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายดำรงค์ บู่ทอง กรรมการ รับจ้าง