ปทุมธานี เขต 2 อ.ลาดหลุมแก้ว

          สาขาลำดับที่  32   วันที่รับตำแหน่ง 16 ต.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 03 ม.ค. 2544    วันที่ครบวาระ 15 ต.ค. 2557
สาขาพรรค ปทุมธานี เขต 2 อ.ลาดหลุมแก้ว                
ที่ตั้งสาขาพรรค 121/9 ม.4 ซ.เทศบาล 5 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์ 02-9762733          โทรสาร  02-9762733            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายอภินันท์ ช่วยบำรุง
  1. นายอภินันท์ ช่วยบำรุง
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายอภินันท์ ช่วยบำรุง ประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายอานนท์ นุ่นสุข
  2. นายอานนท์ นุ่นสุข
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายอานนท์ นุ่นสุข รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางอนิชา จวนสาง
  3. นางอนิชา จวนสาง
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางอนิชา จวนสาง เลขานุการ รับจ้าง
 • นายเสมอ อุ่นผล
  4. นายเสมอ อุ่นผล
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายเสมอ อุ่นผล รองเลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.ปัณชลิกา รุ่งเรือง
  5. น.ส.ปัณชลิกา รุ่งเรือง
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 น.ส.ปัณชลิกา รุ่งเรือง เหรัญญิก รับจ้าง
 • น.ส.วรรณวิษา วงศ์ศิริพรพันธ์
  6. น.ส.วรรณวิษา วงศ์ศิริพรพันธ์
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 น.ส.วรรณวิษา วงศ์ศิริพรพันธ์ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นางสุปราณี สายวงศ์
  7. นางสุปราณี สายวงศ์
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นางสุปราณี สายวงศ์ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายวิโรจน์ เกตุสุวรรณ
  8. นายวิโรจน์ เกตุสุวรรณ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายวิโรจน์ เกตุสุวรรณ กรรมการ รับจ้าง
 • นางลำดวน สิงห์โต
  9. นางลำดวน สิงห์โต
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางลำดวน สิงห์โต กรรมการ รับจ้าง