ประจวบฯ เขต 3 อ.บางสะพาน

          สาขาลำดับที่  180   วันที่รับตำแหน่ง 09 เม.ย. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 16 ก.ค. 2540    วันที่ครบวาระ 08 เม.ย. 2561
สาขาพรรค ประจวบฯ เขต 3 อ.บางสะพาน                
ที่ตั้งสาขาพรรค 126/10 ม.1 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 77140
โทรศัพท์ 032-691777                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายสมบูรณ์ เขียนวาด
  1. นายสมบูรณ์ เขียนวาด
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายสมบูรณ์ เขียนวาด ประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายมลตรี พรมศิลา
  2. นายมลตรี พรมศิลา
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายมลตรี พรมศิลา รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางสาวพรภวิษย์ เกิดไกร
  3. นางสาวพรภวิษย์ เกิดไกร
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางสาวพรภวิษย์ เกิดไกร เลขานุการ นักธุรกิจ
 • นายสังเวช ศรีเอี่ยม
  4. นายสังเวช ศรีเอี่ยม
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายสังเวช ศรีเอี่ยม รองเลขานุการ เกษตร
 • นายประสาร ปลื้มใจ
  5. นายประสาร ปลื้มใจ
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายประสาร ปลื้มใจ เหรัญญิก นักธุรกิจ
 • นายปริญญา บริหารพานิช
  6. นายปริญญา บริหารพานิช
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายปริญญา บริหารพานิช นายทะเบียนสมาชิกสาขา เกษตร
 • นายพินิจ ศรีจันทร์
  7. นายพินิจ ศรีจันทร์
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายพินิจ ศรีจันทร์ โฆษกสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นางหญิงสุด แจ้งกระจ่าง
  8. นางหญิงสุด แจ้งกระจ่าง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางหญิงสุด แจ้งกระจ่าง กรรมการ แม่บ้าน
 • นายเยาวรัตน์ แก้วเทียมทอง
  9. นายเยาวรัตน์ แก้วเทียมทอง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายเยาวรัตน์ แก้วเทียมทอง กรรมการ แม่บ้าน
 • นายพยับ ทองนิ่ม
  10. นายพยับ ทองนิ่ม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายพยับ ทองนิ่ม กรรมการ นักธุรกิจ
 • นายแนม แสงทอง
  11. นายแนม แสงทอง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายแนม แสงทอง กรรมการ เกษตรกร