ปราจีนบุรี เขต 3 อ.ประจันตคาม

          สาขาลำดับที่  84   วันที่รับตำแหน่ง 02 ต.ค. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 22 ส.ค. 2544    วันที่ครบวาระ 01 ต.ค. 2558
สาขาพรรค ปราจีนบุรี เขต 3 อ.ประจันตคาม                
ที่ตั้งสาขาพรรค 221 ม.2 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โทรศัพท์ 087-0011555                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • น.ส.เยาวลักษณ์ โตอนันต์
  1. น.ส.เยาวลักษณ์ โตอนันต์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 น.ส.เยาวลักษณ์ โตอนันต์ ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายวิวัตน์ ขนอม
  2. นายวิวัตน์ ขนอม
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายวิวัตน์ ขนอม รองประธานสาขาพรรค เกษตรกร
 • นายบุญส่ง รวมทรัพย์
  3. นายบุญส่ง รวมทรัพย์
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายบุญส่ง รวมทรัพย์ เลขานุการ เกษตรกร
 • นางสมหญิง บุญหล่อ
  4. นางสมหญิง บุญหล่อ
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางสมหญิง บุญหล่อ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.เย็น เนืองพุด
  5. น.ส.เย็น เนืองพุด
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 น.ส.เย็น เนืองพุด เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายไชยพนธ์ แสงจ้า
  6. นายไชยพนธ์ แสงจ้า
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายไชยพนธ์ แสงจ้า นายทะเบียนสมาชิกสาขา ทนายความ
 • นายประสิทธิ์ นึกธรรม
  7. นายประสิทธิ์ นึกธรรม
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายประสิทธิ์ นึกธรรม โฆษกสาขาพรรค เกษตรกร
 • นายประสิทธิ์ สุวรรณโณ
  8. นายประสิทธิ์ สุวรรณโณ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายประสิทธิ์ สุวรรณโณ กรรมการ รับจ้าง
 • นายประพิศ มานะเฝ้า
  9. นายประพิศ มานะเฝ้า
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายประพิศ มานะเฝ้า กรรมการ รับจ้าง
 • นายชนพงษ์ คัทมารถ
  10. นายชนพงษ์ คัทมารถ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายชนพงษ์ คัทมารถ กรรมการ รับจ้าง
 • นางทับทิมทอง วงษ์รอด
  11. นางทับทิมทอง วงษ์รอด
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางทับทิมทอง วงษ์รอด กรรมการ เกษตรกร