ราชบุรี เขต 3 อ.โพธาราม

          สาขาลำดับที่  34   วันที่รับตำแหน่ง 21 ส.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 06 ธ.ค. 2544    วันที่ครบวาระ 20 ส.ค. 2557
สาขาพรรค ราชบุรี เขต 3 อ.โพธาราม                
ที่ตั้งสาขาพรรค 160/2 ม.2 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โทรศัพท์ 086-3278456          โทรสาร  032359257            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • น.ส.ปรีชญา ขำเจริญ
  1. น.ส.ปรีชญา ขำเจริญ
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 น.ส.ปรีชญา ขำเจริญ ประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายสุทธินันท์ นาคเนียม
  2. นายสุทธินันท์ นาคเนียม
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายสุทธินันท์ นาคเนียม รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • น.ส.ชนัญชิดา ต่วนเครือ
  3. น.ส.ชนัญชิดา ต่วนเครือ
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 น.ส.ชนัญชิดา ต่วนเครือ เลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.นิตยา หมั่นเพียร
  4. น.ส.นิตยา หมั่นเพียร
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 น.ส.นิตยา หมั่นเพียร รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายนเรศ ศิขรินพร
  5. นายนเรศ ศิขรินพร
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายนเรศ ศิขรินพร เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายธีระพล มีโชค
  6. นายธีระพล มีโชค
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายธีระพล มีโชค นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • น.ส.มัณฑนา ขำเจริญ
  7. น.ส.มัณฑนา ขำเจริญ
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 น.ส.มัณฑนา ขำเจริญ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางนิภา มีสวัสดิ์
  8. นางนิภา มีสวัสดิ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางนิภา มีสวัสดิ์ กรรมการ รับจ้าง
 • น.ส.ปราณี เคลอะคละ
  9. น.ส.ปราณี เคลอะคละ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 น.ส.ปราณี เคลอะคละ กรรมการ รับจ้าง
 • นางสมหมาย ชมรัตน์
  10. นางสมหมาย ชมรัตน์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางสมหมาย ชมรัตน์ กรรมการ รับจ้าง
 • นางสายชล เตอสุภาพ
  11. นางสายชล เตอสุภาพ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางสายชล เตอสุภาพ กรรมการ รับจ้าง