ราชบุรี เขต 4 อ.บ้านโป่ง

          สาขาลำดับที่  182   วันที่รับตำแหน่ง 05 เม.ย. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 04 พ.ย. 2541    วันที่ครบวาระ 04 เม.ย. 2557
สาขาพรรค ราชบุรี เขต 4 อ.บ้านโป่ง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 382 ม.9 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70120
โทรศัพท์ 032-291072                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายวิวัฒน์ ชีววิญญู
  1. นายวิวัฒน์ ชีววิญญู
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายวิวัฒน์ ชีววิญญู ประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายปัญญา มุกดารักษ์
  2. นายปัญญา มุกดารักษ์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายปัญญา มุกดารักษ์ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายองค์ ผาสม
  3. นายองค์ ผาสม
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายองค์ ผาสม เลขานุการ รับจ้าง
 • นางพลับพลึง จันทร์ดี
  4. นางพลับพลึง จันทร์ดี
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางพลับพลึง จันทร์ดี รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางพรพรรณ ชนยุทธ
  5. นางพรพรรณ ชนยุทธ
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางพรพรรณ ชนยุทธ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายแหนง พรหมเดช
  6. นายแหนง พรหมเดช
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายแหนง พรหมเดช นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายสำนวน วรสุทธิพิศาล
  7. นายสำนวน วรสุทธิพิศาล
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายสำนวน วรสุทธิพิศาล โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางอุดมรัตน์ ช่วยจันทร์
  8. นางอุดมรัตน์ ช่วยจันทร์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางอุดมรัตน์ ช่วยจันทร์ กรรมการ รับจ้าง
 • นายจรัล มีล้อม
  9. นายจรัล มีล้อม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายจรัล มีล้อม กรรมการ รับจ้าง
 • นางฉิม นามเครือ
  10. นางฉิม นามเครือ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางฉิม นามเครือ กรรมการ รับจ้าง