สมุทรสงคราม เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  46   วันที่รับตำแหน่ง 09 ม.ค. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 06 ต.ค. 2542    วันที่ครบวาระ 08 ม.ค. 2558
สาขาพรรค สมุทรสงคราม เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 64/1 ม.11 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ 034-752231,084-4561678          โทรสาร  034-752236            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายศิโรช องค์ปรีชาชาญ
  1. นายศิโรช องค์ปรีชาชาญ
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายศิโรช องค์ปรีชาชาญ ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายวีระเดช อ้อยทอง
  2. นายวีระเดช อ้อยทอง
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายวีระเดช อ้อยทอง รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายยกกี่ จิรสัจจานุกูล
  3. นายยกกี่ จิรสัจจานุกูล
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายยกกี่ จิรสัจจานุกูล เลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.จันทรรัตน์ ทำอาชีพดี
  4. น.ส.จันทรรัตน์ ทำอาชีพดี
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 น.ส.จันทรรัตน์ ทำอาชีพดี รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางชูศรี ขุนทองจับ
  5. นางชูศรี ขุนทองจับ
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางชูศรี ขุนทองจับ เหรัญญิก ค้าขาย
 • นางอัจฉรา คริบสงวน
  6. นางอัจฉรา คริบสงวน
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นางอัจฉรา คริบสงวน นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายเฉลย จันทร์หอม
  7. นายเฉลย จันทร์หอม
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายเฉลย จันทร์หอม โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางสมัย ขันกำเนิด
  8. นางสมัย ขันกำเนิด
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางสมัย ขันกำเนิด กรรมการ ค้าขาย
 • นายนริส กัลปาลี
  9. นายนริส กัลปาลี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายนริส กัลปาลี กรรมการ รับจ้าง
 • นางประกอบ สบายแท้
  10. นางประกอบ สบายแท้
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางประกอบ สบายแท้ กรรมการ รับจ้าง
 • นางศุภมาศ จันแดง
  11. นางศุภมาศ จันแดง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางศุภมาศ จันแดง กรรมการ รับจ้าง