อุทัยธานี เขต 2 อ.หนองฉาง

          สาขาลำดับที่  221   วันที่รับตำแหน่ง 17 ก.ค. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 20 เม.ย. 2543    วันที่ครบวาระ 16 ก.ค. 2558
สาขาพรรค อุทัยธานี เขต 2 อ.หนองฉาง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 407/6 ม.2 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โทรศัพท์ 089-8867004 น้อย                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายวิทยา จันทร์สม
  1. นายวิทยา จันทร์สม
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายวิทยา จันทร์สม ประธานสาขาพรรค ทนายความ
 • นายขาว อยู่สิงห์
  2. นายขาว อยู่สิงห์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายขาว อยู่สิงห์ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางฉลวย วงษ์เกิด
  3. นางฉลวย วงษ์เกิด
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางฉลวย วงษ์เกิด เลขานุการ รับจ้าง
 • นายประวัง กรึงไกร
  4. นายประวัง กรึงไกร
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายประวัง กรึงไกร รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายโพยม คลังแสง
  5. นายโพยม คลังแสง
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายโพยม คลังแสง เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายน้อย จันทมนตรี
  6. นายน้อย จันทมนตรี
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายน้อย จันทมนตรี นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นางเกษร สถิตย์พงษ์
  7. นางเกษร สถิตย์พงษ์
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นางเกษร สถิตย์พงษ์ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายอำนวย เปียมาลย์
  8. นายอำนวย เปียมาลย์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายอำนวย เปียมาลย์ กรรมการ รับจ้าง
 • นายศรีรัตน์ เทียนพูล
  9. นายศรีรัตน์ เทียนพูล
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายศรีรัตน์ เทียนพูล กรรมการ รับจ้าง
 • นายประจวบ รัตนวรรณ์
  10. นายประจวบ รัตนวรรณ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายประจวบ รัตนวรรณ์ กรรมการ รับจ้าง
 • น.ส.เกษียร กามี
  11. น.ส.เกษียร กามี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 น.ส.เกษียร กามี กรรมการ รับจ้าง