นครราชสีมา เขต 12 อ.ครบุรี

          สาขาลำดับที่  118   วันที่รับตำแหน่ง 09 เม.ย. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 01 ส.ค. 2545    วันที่ครบวาระ 08 เม.ย. 2558
สาขาพรรค นครราชสีมา เขต 12 อ.ครบุรี                
ที่ตั้งสาขาพรรค 427 ม.1 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นางกาญจนา บุญมีศิริทิพงศ์
  1. นางกาญจนา บุญมีศิริทิพงศ์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นางกาญจนา บุญมีศิริทิพงศ์ ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายวีระชัย ทิรานนทวิทย์
  2. นายวีระชัย ทิรานนทวิทย์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายวีระชัย ทิรานนทวิทย์ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางสำราญ ซอกกระโทก
  3. นางสำราญ ซอกกระโทก
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางสำราญ ซอกกระโทก เลขานุการ รับจ้าง
 • นางนางรอง ชุ่มพรมราช
  4. นางนางรอง ชุ่มพรมราช
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางนางรอง ชุ่มพรมราช รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางเหรียญ หอยกระโทก
  5. นางเหรียญ หอยกระโทก
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางเหรียญ หอยกระโทก เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายสุชาติ ทีนะสิทธิ์
  6. นายสุชาติ ทีนะสิทธิ์
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายสุชาติ ทีนะสิทธิ์ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายหนู ขำผักแว่น
  7. นายหนู ขำผักแว่น
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายหนู ขำผักแว่น โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • น.ส.จัด อกกระโทก
  8. น.ส.จัด อกกระโทก
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 น.ส.จัด อกกระโทก กรรมการ รับจ้าง
 • นางเพรียว พลอยกระโทก
  9. นางเพรียว พลอยกระโทก
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางเพรียว พลอยกระโทก กรรมการ รับจ้าง
 • นางณัฐกาญจน์ เริ่มกระโทก
  10. นางณัฐกาญจน์ เริ่มกระโทก
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางณัฐกาญจน์ เริ่มกระโทก กรรมการ รับจ้าง
 • นางขอม คำสูงเนิน
  11. นางขอม คำสูงเนิน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางขอม คำสูงเนิน กรรมการ รับจ้าง