นครราชสีมา เขต 16 อ.ด่านขุนทด

          สาขาลำดับที่  174   วันที่รับตำแหน่ง 29 มี.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 21 มี.ค. 2538    วันที่ครบวาระ 28 มี.ค. 2557
สาขาพรรค นครราชสีมา เขต 16 อ.ด่านขุนทด                
ที่ตั้งสาขาพรรค 34/5 ม.1 ซ.บ้านหนองบัวโคก ถ.ทางหลวงชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 36550
โทรศัพท์ 044-802315          โทรสาร  044-802315            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นางดารา เกตกะโกมล
  1. นางดารา เกตกะโกมล
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นางดารา เกตกะโกมล ประธานสาขาพรรค ข้าราชการบำนาญ
 • นายเทิน หึกขุนทด
  2. นายเทิน หึกขุนทด
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายเทิน หึกขุนทด รองประธานสาขาพรรค เกษตรกร
 • นายบุญยืน แจ้งเพชร
  3. นายบุญยืน แจ้งเพชร
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายบุญยืน แจ้งเพชร เลขานุการ เกษตรกร
 • นายฉลาด มูขุนทด
  4. นายฉลาด มูขุนทด
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายฉลาด มูขุนทด รองเลขานุการ เกษตรกร
 • นางนิตยา สิงห์ศักดา
  5. นางนิตยา สิงห์ศักดา
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางนิตยา สิงห์ศักดา เหรัญญิก เกษตรกร
 • นายวิวัฒน์ เกตกะโกมล
  6. นายวิวัฒน์ เกตกะโกมล
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายวิวัฒน์ เกตกะโกมล นายทะเบียนสมาชิกสาขา นักธุรกิจ
 • นายผิน นุขุนทด
  7. นายผิน นุขุนทด
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายผิน นุขุนทด โฆษกสาขาพรรค เกษตรกร
 • นายวิโรจน์ มาขุนทด
  8. นายวิโรจน์ มาขุนทด
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายวิโรจน์ มาขุนทด กรรมการ เกษตรกร
 • นายละม่อม พึ่งขุนทด
  9. นายละม่อม พึ่งขุนทด
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายละม่อม พึ่งขุนทด กรรมการ เกษตรกร