มหาสารคาม เขต 5 อ.โกสุมพิสัย

          สาขาลำดับที่  149   วันที่รับตำแหน่ง 17 มี.ค. 2554
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 09 พ.ย. 2541    วันที่ครบวาระ 16 มี.ค. 2556
สาขาพรรค มหาสารคาม เขต 5 อ.โกสุมพิสัย                
ที่ตั้งสาขาพรรค 36 ม.6 ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โทรศัพท์ 043-782071                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายทรงฤทธิ์ ถุงแก้ว
  1. นายทรงฤทธิ์ ถุงแก้ว
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายทรงฤทธิ์ ถุงแก้ว ประธานสาขาพรรค ทนายความ
 • นายบุญเหลือ เกณฑ์การ
  2. นายบุญเหลือ เกณฑ์การ
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายบุญเหลือ เกณฑ์การ รองประธานสาขาพรรค เกษตรกร
 • นางคำภา ศิริสุรักษ์
  3. นางคำภา ศิริสุรักษ์
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางคำภา ศิริสุรักษ์ เลขานุการ เกษตรกร
 • นางนาง คูณมี
  4. นางนาง คูณมี
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางนาง คูณมี รองเลขานุการ เกษตรกร
 • น.ส.เยี่ยมตา รัฐวงษา
  5. น.ส.เยี่ยมตา รัฐวงษา
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 น.ส.เยี่ยมตา รัฐวงษา เหรัญญิก ค้าขาย
 • นางคำแป้ง ริยะวงศ์
  6. นางคำแป้ง ริยะวงศ์
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นางคำแป้ง ริยะวงศ์ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นางบุญศรี รัฐวงษา
  7. นางบุญศรี รัฐวงษา
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นางบุญศรี รัฐวงษา โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • น.ส.ยุภา รัฐวงษา
  8. น.ส.ยุภา รัฐวงษา
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 น.ส.ยุภา รัฐวงษา กรรมการ รับจ้าง
 • นางนวยศรี ปัสสา
  9. นางนวยศรี ปัสสา
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางนวยศรี ปัสสา กรรมการ รับจ้าง
 • นางนารี ทาพรหม
  10. นางนารี ทาพรหม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางนารี ทาพรหม กรรมการ รับจ้าง