อำนาจเจริญ เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  97   วันที่รับตำแหน่ง 31 มี.ค. 2554
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 02 ก.พ. 2543    วันที่ครบวาระ 30 มี.ค. 2556
สาขาพรรค อำนาจเจริญ เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 99 ม.4 ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายเติม วรรรเเสน
  1. นายเติม วรรรเเสน
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายเติม วรรรเเสน ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายประเสริฐ กานานนท์
  2. นายประเสริฐ กานานนท์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายประเสริฐ กานานนท์ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายอำนวย ลุนชิตร
  3. นายอำนวย ลุนชิตร
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  3 นายอำนวย ลุนชิตร รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายอ่อนสา พรรณรัตน์
  4. นายอ่อนสา พรรณรัตน์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  4 นายอ่อนสา พรรณรัตน์ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • น.ส สุติมา สินวรณ์
  5. น.ส สุติมา สินวรณ์
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 น.ส สุติมา สินวรณ์ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายเกณฑ์ กาหลง
  6. นายเกณฑ์ กาหลง
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายเกณฑ์ กาหลง นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายทวีกุล บุญทน
  7. นายทวีกุล บุญทน
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายทวีกุล บุญทน โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายลำปาง มังฉกรรณ์
  8. นายลำปาง มังฉกรรณ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายลำปาง มังฉกรรณ์ กรรมการ รับจ้าง
 • นายประชล แขสว่าง
  9. นายประชล แขสว่าง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายประชล แขสว่าง กรรมการ รับจ้าง
 • นายทองพูน หลักธรรม
  10. นายทองพูน หลักธรรม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายทองพูน หลักธรรม กรรมการ เกษตรกร