อุบลราชธานี เขต 6 อ.เขมราฐ

          สาขาลำดับที่  90   วันที่รับตำแหน่ง 27 พ.ย. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 26 ก.พ. 2528    วันที่ครบวาระ 26 พ.ย. 2557
สาขาพรรค อุบลราชธานี เขต 6 อ.เขมราฐ                
ที่ตั้งสาขาพรรค 327 ม.2 ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราธานี 34250
โทรศัพท์ 045-399429                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • ร.ต.ท.เทพประทีป ท้าวมา
  1. ร.ต.ท.เทพประทีป ท้าวมา
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 ร.ต.ท.เทพประทีป ท้าวมา ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายไมย ชอบเสียง
  2. นายไมย ชอบเสียง
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายไมย ชอบเสียง รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางสมศรี แสนทวีสุข
  3. นางสมศรี แสนทวีสุข
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางสมศรี แสนทวีสุข เลขานุการ รับจ้าง
 • นางพิกุล หอมนาน
  4. นางพิกุล หอมนาน
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางพิกุล หอมนาน รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายหนูสิน สิทธิโสม
  5. นายหนูสิน สิทธิโสม
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายหนูสิน สิทธิโสม เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายจำเนียร ประสพสุข
  6. นายจำเนียร ประสพสุข
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายจำเนียร ประสพสุข นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายหนูแพง โทสิงห์
  7. นายหนูแพง โทสิงห์
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายหนูแพง โทสิงห์ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายบุษดี มังคละ
  8. นายบุษดี มังคละ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายบุษดี มังคละ กรรมการ รับจ้าง
 • นายชัยรัตน์ พรหมเกิด
  9. นายชัยรัตน์ พรหมเกิด
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายชัยรัตน์ พรหมเกิด กรรมการ รับจ้าง
 • นายประเวส จันทร์พิพัฒนา
  10. นายประเวส จันทร์พิพัฒนา
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายประเวส จันทร์พิพัฒนา กรรมการ รับจ้าง
 • นางบานเย็น กออ่อน
  11. นางบานเย็น กออ่อน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางบานเย็น กออ่อน กรรมการ รับจ้าง