ชัยภูมิ เขต4 อ.บำเหน็จณรงค์

          สาขาลำดับที่  20   วันที่รับตำแหน่ง 21 มี.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 04 ต.ค. 2550    วันที่ครบวาระ 20 มี.ค. 2557
สาขาพรรค ชัยภูมิ เขต4 อ.บำเหน็จณรงค์                
ที่ตั้งสาขาพรรค 499/1-3 ม.17 ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 044-842756          โทรสาร  044-859559            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย
  1. นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย ประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายอิสระพงค์ สงวนวงศ์ชัย
  2. นายอิสระพงค์ สงวนวงศ์ชัย
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายอิสระพงค์ สงวนวงศ์ชัย รองประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ