น่าน เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  229   วันที่รับตำแหน่ง 09 เม.ย. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 01 ธ.ค. 2543    วันที่ครบวาระ 08 เม.ย. 2558
สาขาพรรค น่าน เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 545/1 ถ.น่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-771912          โทรสาร  081-8355717            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายเอกรินทร์ ชวนานนท์
  1. นายเอกรินทร์ ชวนานนท์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายเอกรินทร์ ชวนานนท์ ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสัณห์ จันทร์ทอง
  2. นายสัณห์ จันทร์ทอง
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายสัณห์ จันทร์ทอง รองประธานสาขาพรรค เกษตรกร
 • น.ส.นฤมล บริคุธ
  3. น.ส.นฤมล บริคุธ
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 น.ส.นฤมล บริคุธ เลขานุการ รับจ้าง
 • นางคำ เมืองชัย
  4. นางคำ เมืองชัย
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางคำ เมืองชัย รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางโสภิษฐ์ พรมต๊ะ
  5. นางโสภิษฐ์ พรมต๊ะ
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางโสภิษฐ์ พรมต๊ะ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายสุนทร ซาวจำปา
  6. นายสุนทร ซาวจำปา
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายสุนทร ซาวจำปา นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • น.ส.วริศรา เงินสร้อย
  7. น.ส.วริศรา เงินสร้อย
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 น.ส.วริศรา เงินสร้อย โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายชาย แสงเท่าเธียร
  8. นายชาย แสงเท่าเธียร
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายชาย แสงเท่าเธียร กรรมการ รับจ้าง
 • นายศักดิ์ คำรศ
  9. นายศักดิ์ คำรศ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายศักดิ์ คำรศ กรรมการ รับจ้าง
 • นายรวย เงินคำมูล
  10. นายรวย เงินคำมูล
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายรวย เงินคำมูล กรรมการ รับจ้าง
 • นายสมบูรณ์ สีสวัสดิ์วงศ์
  11. นายสมบูรณ์ สีสวัสดิ์วงศ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายสมบูรณ์ สีสวัสดิ์วงศ์ กรรมการ รับจ้าง