พิจิตร เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  69   วันที่รับตำแหน่ง 04 เม.ย. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 21 พ.ย. 2526    วันที่ครบวาระ 03 เม.ย. 2561
สาขาพรรค พิจิตร เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 113 ถ.บึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66170
                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายพรสิริชัย ทองปาน
  1. นายพรสิริชัย ทองปาน
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายพรสิริชัย ทองปาน ประธานสาขาพรรค ข้าราชการบำนาญ
 • นายดอกจาก ทองอุบล
  2. นายดอกจาก ทองอุบล
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายดอกจาก ทองอุบล รองประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • น.ส.วรินทร เพ็ชรคง
  3. น.ส.วรินทร เพ็ชรคง
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 น.ส.วรินทร เพ็ชรคง เลขานุการ รับจ้าง
 • นางจำปา เรืองกรุณา
  4. นางจำปา เรืองกรุณา
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางจำปา เรืองกรุณา รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางสาววิมลรัตน์ อรุณจักร
  5. นางสาววิมลรัตน์ อรุณจักร
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางสาววิมลรัตน์ อรุณจักร เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายพลอย เม่นสุข
  6. นายพลอย เม่นสุข
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายพลอย เม่นสุข นายทะเบียนสมาชิกสาขา นักธุรกิจ
 • นายสายทอง ละครพล
  7. นายสายทอง ละครพล
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายสายทอง ละครพล โฆษกสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายสละ แจ่มผล
  8. นายสละ แจ่มผล
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายสละ แจ่มผล กรรมการ นักธุรกิจ
 • นางสาวทองพูน เพียรพร
  9. นางสาวทองพูน เพียรพร
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางสาวทองพูน เพียรพร กรรมการ นักธุรกิจ
 • นายอัญชัน ทั่งทอง
  10. นายอัญชัน ทั่งทอง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายอัญชัน ทั่งทอง กรรมการ นักธุรกิจ
 • นายประวิทย์ คงสุข
  11. นายประวิทย์ คงสุข
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายประวิทย์ คงสุข กรรมการ นักธุรกิจ