พิจิตร เขต 2 ต.คลองคะเชนทร์

          สาขาลำดับที่  199   วันที่รับตำแหน่ง 04 เม.ย. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 18 ก.พ. 2542    วันที่ครบวาระ 03 เม.ย. 2561
สาขาพรรค พิจิตร เขต 2 ต.คลองคะเชนทร์                
ที่ตั้งสาขาพรรค 64/9 ม.8 ถ.เลี่ยงเมือง ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทรศัพท์ 056-656160          โทรสาร  056-656160            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายอาวุธ เดชอุปการ
  1. นายอาวุธ เดชอุปการ
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายอาวุธ เดชอุปการ ประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายชะโอด ภู่ผะกา
  2. นายชะโอด ภู่ผะกา
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายชะโอด ภู่ผะกา รองประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายประเสริฐ คุรุปราการกิจ
  3. นายประเสริฐ คุรุปราการกิจ
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายประเสริฐ คุรุปราการกิจ เลขานุการ ข้าราชการบำนาญ
 • นายวัชรินทร์ แทนจำรัส
  4. นายวัชรินทร์ แทนจำรัส
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายวัชรินทร์ แทนจำรัส รองเลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.นงลักษณ์ ไทยตรง
  5. น.ส.นงลักษณ์ ไทยตรง
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 น.ส.นงลักษณ์ ไทยตรง เหรัญญิก รับจ้าง
 • นางถาวร มีเจริญ
  6. นางถาวร มีเจริญ
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นางถาวร มีเจริญ นายทะเบียนสมาชิกสาขา แม่บ้าน
 • นายเกรียงไกร เดชอุปการ
  7. นายเกรียงไกร เดชอุปการ
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายเกรียงไกร เดชอุปการ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายฉลาด อินทร์สุข
  8. นายฉลาด อินทร์สุข
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายฉลาด อินทร์สุข กรรมการ นักการเมือง
 • นายสมพงศ์ วงศ์เงิน
  9. นายสมพงศ์ วงศ์เงิน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายสมพงศ์ วงศ์เงิน กรรมการ รับจ้าง
 • นายสิงห์ หมอกมืด
  10. นายสิงห์ หมอกมืด
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายสิงห์ หมอกมืด กรรมการ ข้าราชการบำนาญ
 • นายบุญชู คำฝอย
  11. นายบุญชู คำฝอย
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายบุญชู คำฝอย กรรมการ รับจ้าง