ลำพูน เขต 3 อ.ลี้

          สาขาลำดับที่  178   วันที่รับตำแหน่ง 12 มิ.ย. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 15 ส.ค. 2547    วันที่ครบวาระ 11 มิ.ย. 2557
สาขาพรรค ลำพูน เขต 3 อ.ลี้                
ที่ตั้งสาขาพรรค 604 ม.4 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
โทรศัพท์ 082-3875800 (จิราพร)                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายสิทธิชัย มูลทา
  1. นายสิทธิชัย มูลทา
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายสิทธิชัย มูลทา ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • ดาบตำรวจ ประสงค์ กัญชนะ
  2. ดาบตำรวจ ประสงค์ กัญชนะ
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 ดาบตำรวจ ประสงค์ กัญชนะ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายเสรี ติมัน
  3. นายเสรี ติมัน
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายเสรี ติมัน เลขานุการ รับจ้าง
 • นางนงนุช วรรณสุภา
  4. นางนงนุช วรรณสุภา
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางนงนุช วรรณสุภา รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางอัมพร เพ็ชรหมู่
  5. นางอัมพร เพ็ชรหมู่
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางอัมพร เพ็ชรหมู่ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายถาวร พิทักษ์กินสุนทร
  6. นายถาวร พิทักษ์กินสุนทร
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายถาวร พิทักษ์กินสุนทร นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายคฑา มติอภิวัฒน์
  7. นายคฑา มติอภิวัฒน์
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายคฑา มติอภิวัฒน์ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • น.ส.จันทร์สม ตันสลี
  8. น.ส.จันทร์สม ตันสลี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 น.ส.จันทร์สม ตันสลี กรรมการ เกษตรกร
 • นายกันเทิง คำอ่อน
  9. นายกันเทิง คำอ่อน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายกันเทิง คำอ่อน กรรมการ รับจ้าง
 • นายเสาร์แก้ว พะดู
  10. นายเสาร์แก้ว พะดู
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายเสาร์แก้ว พะดู กรรมการ รับจ้าง
 • นายสุริยา เสาร์ยะ
  11. นายสุริยา เสาร์ยะ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายสุริยา เสาร์ยะ กรรมการ รับจ้าง