ตรัง เขต 2 อ.ห้วยยอด

          สาขาลำดับที่  127   วันที่รับตำแหน่ง 09 เม.ย. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 20 ก.พ. 2544    วันที่ครบวาระ 08 เม.ย. 2558
สาขาพรรค ตรัง เขต 2 อ.ห้วยยอด                
ที่ตั้งสาขาพรรค 35 ถ.เทศบาล 5 ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โทรศัพท์ 081-3677228 อั๋น          โทรสาร  075-271297            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นางอรทิภา เทพชู
  1. นางอรทิภา เทพชู
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นางอรทิภา เทพชู ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายเสียม  จันทร์สักรา
  2. นายเสียม จันทร์สักรา
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายเสียม จันทร์สักรา รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายธนพล  ประมวลศิลป์
  3. นายธนพล ประมวลศิลป์
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายธนพล ประมวลศิลป์ เลขานุการ รับจ้าง
 • นางลินดา ศรีเทพ
  4. นางลินดา ศรีเทพ
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางลินดา ศรีเทพ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายคีรี แม้นมณี
  5. นายคีรี แม้นมณี
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายคีรี แม้นมณี เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายอัคฤทธิ์  ใจตรง
  6. นายอัคฤทธิ์ ใจตรง
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายอัคฤทธิ์ ใจตรง นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายบุญเลื่อง มากเพ็ง
  7. นายบุญเลื่อง มากเพ็ง
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายบุญเลื่อง มากเพ็ง โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายอาคม ครชาตรี
  8. นายอาคม ครชาตรี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายอาคม ครชาตรี กรรมการ รับจ้าง
 • นายสวัสดิ์ เพ็ชรศรีช่วง
  9. นายสวัสดิ์ เพ็ชรศรีช่วง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายสวัสดิ์ เพ็ชรศรีช่วง กรรมการ รับจ้าง
 • นายสด พลเดช
  10. นายสด พลเดช
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายสด พลเดช กรรมการ รับจ้าง
 • นายวิชาญ คีรีเดช
  11. นายวิชาญ คีรีเดช
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายวิชาญ คีรีเดช กรรมการ รับจ้าง