นราธิวาส เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  3   วันที่รับตำแหน่ง 22 พ.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 04 ส.ค. 2525    วันที่ครบวาระ 21 พ.ค. 2557
สาขาพรรค นราธิวาส เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 53 ถ.จตุรงค์รัศมี ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
โทรศัพท์ 073-513562          โทรสาร  073-571538            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายมะรอฮิง  แวกิจิ
  1. นายมะรอฮิง แวกิจิ
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายมะรอฮิง แวกิจิ ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายวัสสันต์  ดือเร๊ะ
  2. นายวัสสันต์ ดือเร๊ะ
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายวัสสันต์ ดือเร๊ะ รองประธานสาขาพรรค ทำสวน
 • นายมุสตาฟา  ดือราแม
  3. นายมุสตาฟา ดือราแม
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายมุสตาฟา ดือราแม เลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.ราณี แนะ
  4. น.ส.ราณี แนะ
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 น.ส.ราณี แนะ รองเลขานุการ แม่บ้าน
 • นายสุรชัย โนะ
  5. นายสุรชัย โนะ
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายสุรชัย โนะ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายมักตา บิลดุลเล๊าะ
  6. นายมักตา บิลดุลเล๊าะ
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายมักตา บิลดุลเล๊าะ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายมะรอเซ๊ะ  ยูนุ๊
  7. นายมะรอเซ๊ะ ยูนุ๊
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายมะรอเซ๊ะ ยูนุ๊ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • น.ส.ติมาพร เสาร์เพ็ชร
  8. น.ส.ติมาพร เสาร์เพ็ชร
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 น.ส.ติมาพร เสาร์เพ็ชร กรรมการ รับจ้าง