นครศรีฯ เขต 3 อ.พระพรหม

          สาขาลำดับที่  4   วันที่รับตำแหน่ง 10 ก.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 31 ส.ค. 2542    วันที่ครบวาระ 09 ก.ค. 2557
สาขาพรรค นครศรีฯ เขต 3 อ.พระพรหม                
ที่ตั้งสาขาพรรค 4/9 ม.1 ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 089-5900324 (น้อง)                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายบุญธรรม  จันทร์พันธุ์
  1. นายบุญธรรม จันทร์พันธุ์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  1 นายบุญธรรม จันทร์พันธุ์ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางกิตติมา บุญเกิด
  2. นางกิตติมา บุญเกิด
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  2 นางกิตติมา บุญเกิด เลขานุการ รับจ้าง
 • นายฤทธิการต์  ยุทธิวัฒน์
  3. นายฤทธิการต์ ยุทธิวัฒน์
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  3 นายฤทธิการต์ ยุทธิวัฒน์ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางเกษร  เชาวน์ชะตา
  4. นางเกษร เชาวน์ชะตา
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  4 นางเกษร เชาวน์ชะตา เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายแพร้ว รัตนกระจ่าง
  5. นายแพร้ว รัตนกระจ่าง
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  5 นายแพร้ว รัตนกระจ่าง นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายประดิษฐ์  สุทธิรักษ์
  6. นายประดิษฐ์ สุทธิรักษ์
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  6 นายประดิษฐ์ สุทธิรักษ์ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายถาวร  คชผล
  7. นายถาวร คชผล
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  7 นายถาวร คชผล กรรมการ รับจ้าง
 • นางอัมพร สวัสดิ์สุข
  8. นางอัมพร สวัสดิ์สุข
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางอัมพร สวัสดิ์สุข กรรมการ รับจ้าง
 • นายบุญฤทธิ์ ทองเนื้องาม
  9. นายบุญฤทธิ์ ทองเนื้องาม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายบุญฤทธิ์ ทองเนื้องาม กรรมการ รับจ้าง
 • นายโกมล สมใจ
  10. นายโกมล สมใจ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายโกมล สมใจ กรรมการ รับจ้าง