นครศรีฯ เขต 9 อ.ชะอวด

          สาขาลำดับที่  195   วันที่รับตำแหน่ง 24 ต.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 17 ก.พ. 2542    วันที่ครบวาระ 23 ต.ค. 2557
สาขาพรรค นครศรีฯ เขต 9 อ.ชะอวด                
ที่ตั้งสาขาพรรค 131 ม.3 ถ.ไชยรุฒน์ ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ 80180
โทรศัพท์ 075-381287          โทรสาร  075-381287            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายสุรศักดิ์ วงค์วนิช
  1. นายสุรศักดิ์ วงค์วนิช
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายสุรศักดิ์ วงค์วนิช ประธานสาขาพรรค ทำสวน
 • ว่าที่ ร.ท.ยุทธการ รัตนมาศ
  2. ว่าที่ ร.ท.ยุทธการ รัตนมาศ
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 ว่าที่ ร.ท.ยุทธการ รัตนมาศ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายวรพจน์ ตั่นสกุล
  3. นายวรพจน์ ตั่นสกุล
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายวรพจน์ ตั่นสกุล เลขานุการ ทำสวน
 • นางวิไล จิตรเวช
  4. นางวิไล จิตรเวช
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางวิไล จิตรเวช รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายทวีศักดิ์ ฤทธิ์เทวา
  5. นายทวีศักดิ์ ฤทธิ์เทวา
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายทวีศักดิ์ ฤทธิ์เทวา เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายวิเชียร มีเสน
  6. นายวิเชียร มีเสน
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายวิเชียร มีเสน นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายโกบ รักดี
  7. นายโกบ รักดี
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายโกบ รักดี โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • น.ส.ชวนพิศ นวลขาว
  8. น.ส.ชวนพิศ นวลขาว
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 น.ส.ชวนพิศ นวลขาว กรรมการ รับจ้าง
 • นายอำนวย วงศ์พลาย
  9. นายอำนวย วงศ์พลาย
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายอำนวย วงศ์พลาย กรรมการ รับจ้าง
 • นายปิ่นณรงค์ สมัยสง
  10. นายปิ่นณรงค์ สมัยสง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายปิ่นณรงค์ สมัยสง กรรมการ รับจ้าง
 • น.ส.เกศพัชริยา ชุมโดทอง
  11. น.ส.เกศพัชริยา ชุมโดทอง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 น.ส.เกศพัชริยา ชุมโดทอง กรรมการ รับจ้าง