ปัตตานี เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  167   วันที่รับตำแหน่ง 27 มิ.ย. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 18 ก.ย. 2537    วันที่ครบวาระ 26 มิ.ย. 2557
สาขาพรรค ปัตตานี เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 300/99 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 089-4677108 (คุณเป็ง)          โทรสาร  073-333883            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายสุริยา สาครวิโรจน์
  1. นายสุริยา สาครวิโรจน์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายสุริยา สาครวิโรจน์ ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายนิยม แวดอเลาะ
  2. นายนิยม แวดอเลาะ
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายนิยม แวดอเลาะ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายหมุดตอฝา เอียดขาว
  3. นายหมุดตอฝา เอียดขาว
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายหมุดตอฝา เอียดขาว เลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.หร่อฝียะ แหละหมัน
  4. น.ส.หร่อฝียะ แหละหมัน
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 น.ส.หร่อฝียะ แหละหมัน รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางพัชรีย์ โชติรัตน์
  5. นางพัชรีย์ โชติรัตน์
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางพัชรีย์ โชติรัตน์ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นางสมพร แววสง่า
  6. นางสมพร แววสง่า
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นางสมพร แววสง่า นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นางสำเริง คงเขียว
  7. นางสำเริง คงเขียว
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นางสำเริง คงเขียว โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายอับดุลมาลิก เจะมามะ
  8. นายอับดุลมาลิก เจะมามะ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายอับดุลมาลิก เจะมามะ กรรมการ รับจ้าง
 • นางรองไร ทองสำราญ
  9. นางรองไร ทองสำราญ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางรองไร ทองสำราญ กรรมการ รับจ้าง
 • นายพลกร ศรีทองนวล
  10. นายพลกร ศรีทองนวล
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายพลกร ศรีทองนวล กรรมการ รับจ้าง