ปัตตานี เขต 4 อ.สายบุรี

          สาขาลำดับที่  228   วันที่รับตำแหน่ง 19 เม.ย. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 31 ต.ค. 2543    วันที่ครบวาระ 18 เม.ย. 2557
สาขาพรรค ปัตตานี เขต 4 อ.สายบุรี                
ที่ตั้งสาขาพรรค 7 ถ.ลูกเสือ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-412101          โทรสาร  073-412102            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • ว่าที่ ร.ต. โมฮามัดยาสรี ยูซง
  1. ว่าที่ ร.ต. โมฮามัดยาสรี ยูซง
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 ว่าที่ ร.ต. โมฮามัดยาสรี ยูซง ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายบครี เจะมะ
  2. นายบครี เจะมะ
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายบครี เจะมะ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายอาหะมะ หะยีบือราเฮง
  3. นายอาหะมะ หะยีบือราเฮง
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายอาหะมะ หะยีบือราเฮง เลขานุการ รับจ้าง
 • นายเสาดี สนิ
  4. นายเสาดี สนิ
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายเสาดี สนิ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.รอฮานา ฮะห์
  5. น.ส.รอฮานา ฮะห์
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 น.ส.รอฮานา ฮะห์ เหรัญญิก รับจ้าง
 • น.ส.ฮัปซะห์ เจะอาลี
  6. น.ส.ฮัปซะห์ เจะอาลี
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 น.ส.ฮัปซะห์ เจะอาลี นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • น.ส.ไซนะ สอเมาะ
  7. น.ส.ไซนะ สอเมาะ
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 น.ส.ไซนะ สอเมาะ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • น.ส.นูรีมา วาจิ
  8. น.ส.นูรีมา วาจิ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 น.ส.นูรีมา วาจิ กรรมการ รับจ้าง
 • นายกอยะอิง แบเลาะ
  9. นายกอยะอิง แบเลาะ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายกอยะอิง แบเลาะ กรรมการ รับจ้าง
 • น.ส.เจะสัลมา สือรี
  10. น.ส.เจะสัลมา สือรี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 น.ส.เจะสัลมา สือรี กรรมการ รับจ้าง
 • นางอามีเนาะห์ หะมะ
  11. นางอามีเนาะห์ หะมะ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางอามีเนาะห์ หะมะ กรรมการ รับจ้าง