สงขลา เขต 8 อ.จะนะ

          สาขาลำดับที่  155   วันที่รับตำแหน่ง 08 เม.ย. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 25 ก.ย. 2535    วันที่ครบวาระ 07 เม.ย. 2561
สาขาพรรค สงขลา เขต 8 อ.จะนะ                
ที่ตั้งสาขาพรรค 114/23 ม.1 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90310
โทรศัพท์ 086-2956560          โทรสาร  074-431374            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายอิสมาแอล หมินหวัง
  1. นายอิสมาแอล หมินหวัง
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายอิสมาแอล หมินหวัง ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นงสาวปรินดา ปาลาเร่
  2. นงสาวปรินดา ปาลาเร่
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นงสาวปรินดา ปาลาเร่ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสัน เหล็มและ
  3. นายสัน เหล็มและ
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายสัน เหล็มและ เลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.ฝาตีเม๊าะ อิมิง
  4. น.ส.ฝาตีเม๊าะ อิมิง
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 น.ส.ฝาตีเม๊าะ อิมิง รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางสาวธัญชมน ปาลาเร่
  5. นางสาวธัญชมน ปาลาเร่
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางสาวธัญชมน ปาลาเร่ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายพีรดิศ เหร็มเอ
  6. นายพีรดิศ เหร็มเอ
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายพีรดิศ เหร็มเอ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายนพวรรธน์ พงศ์ประยูร
  7. นายนพวรรธน์ พงศ์ประยูร
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายนพวรรธน์ พงศ์ประยูร โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายเกษม หมัดเอียด
  8. นายเกษม หมัดเอียด
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายเกษม หมัดเอียด กรรมการ รับจ้าง
 • นายดารี หีมหมัด
  9. นายดารี หีมหมัด
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายดารี หีมหมัด กรรมการ รับจ้าง
 • นายสมศักดิ์ ศรีวารีพัฒน์
  10. นายสมศักดิ์ ศรีวารีพัฒน์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายสมศักดิ์ ศรีวารีพัฒน์ กรรมการ รับจ้าง
 • นายนรเศรษฐ์ ขวัญทองยิ้ม
  11. นายนรเศรษฐ์ ขวัญทองยิ้ม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายนรเศรษฐ์ ขวัญทองยิ้ม กรรมการ รับจ้าง