อุตรดิตถ์ เขต.1

สาขาพรรคประชาธิปัตย์ที่ 188          สาขาลำดับที่  188   วันที่รับตำแหน่ง 14 ส.ค. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 08 เม.ย. 2554    วันที่ครบวาระ 13 ส.ค. 2558
สาขาพรรค อุตรดิตถ์ เขต.1           เขตเลือกตั้งที่  1    
ที่ตั้งสาขาพรรค 101/2 ม.5 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นางสุภัคกานต์ คงธนศุธร
  1. นางสุภัคกานต์ คงธนศุธร
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นางสุภัคกานต์ คงธนศุธร ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายอรรณพ วงค์สถาน
  2. นายอรรณพ วงค์สถาน
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายอรรณพ วงค์สถาน รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • น.ส.อัมพวัน ผงแสง
  3. น.ส.อัมพวัน ผงแสง
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 น.ส.อัมพวัน ผงแสง เลขานุการ รับจ้าง
 • นายคณาวุฒิ สุขสวัสดิ์
  4. นายคณาวุฒิ สุขสวัสดิ์
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายคณาวุฒิ สุขสวัสดิ์ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.อุ่นเรือน สิงห์คำ
  5. น.ส.อุ่นเรือน สิงห์คำ
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 น.ส.อุ่นเรือน สิงห์คำ เหรัญญิก รับจ้าง
 • ร.ต.ชลัช รอดบุญส่ง
  6. ร.ต.ชลัช รอดบุญส่ง
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 ร.ต.ชลัช รอดบุญส่ง นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายลำยงค์ ปัญญาทา
  7. นายลำยงค์ ปัญญาทา
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายลำยงค์ ปัญญาทา โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายเจียน จำนงบุตร
  8. นายเจียน จำนงบุตร
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายเจียน จำนงบุตร กรรมการ รับจ้าง
 • นางประเทือง คำภูแสน
  9. นางประเทือง คำภูแสน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางประเทือง คำภูแสน กรรมการ รับจ้าง
 • นายรวย คงขันธ์
  10. นายรวย คงขันธ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายรวย คงขันธ์ กรรมการ รับจ้าง