รายงานการดำเนินกิจการของพรรค พ.ศ.2550

 ๔. การให้ความรู้ในทางการเมืองและเรื่องอื่น ๆ แก่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป

๔.๑ โครงการอบรมสมาชิกแกนนำพรรคประชาธิปัตย์
๔.๒ การประชุมสมัชชาประชาธิปัตย์ - ประชาชน เขตบางคอแหลม
๔.๓ การประชุมสมัชชาประชาธิปัตย์ - ประชาชนคนฝั่งธน
๔.๔ การประชุมสมัชชาประชาธิปัตย์ - ประชาชน จังหวัดขอนแก่น
๔.๕ โครงการฝึกอบรมทางการเมืองสำหรับเยาวชน

 

BACK