รายงานการดำเนินกิจการของพรรค พ.ศ.2553

๔. การให้ความรู้ในทางการเมืองและเรื่องอื่น ๆ แก่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป

๔.๑ โครงการเยาวชนประชาธิปัตย์ ( อินเทอร์นชิพ )

       โครงการอินเทอร์นชิพ เป็นโครงการที่พรรคจัดเพื่อโปรดโอกาสให้เยาวชนอาศัยอยู่ในระดับ มหาวิทยาลัย มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้แนวการทำงานการเมืองของพรรคการเมืองได้พบปะกับ ส .ส. และผู้บริหารของพรรค รวมถึงได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมทางการเมืองต่าง ๆของพรรค โดยที่พรรคได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาในช่วงปิดเทอม สองครั้งในปี ๒๕๕๓ โดยที่มีผู้เข้าร่วมโครงการครั้งละประมาณ ๕๐ คน โดย

ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน – ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ สำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์และดูงานนอกสถานที่ เช่น หน่วยราชการ กระทรวงต่าง ๆ รัฐสภา ฯลฯ

ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม – ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ สำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์

     


๔.๒ โครงการวมพลคนอาสา

  • พรรคเชิญชวนทุกท่านที่อยากเห็นการเมืองมีคุณภาพ 
  • ทุกท่านที่ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพรรคการเมือง
  • ทุกท่านที่ร่วมอุดมการณ์เดียวกับพรรคประชาธิปัตย์ 
  • และทุกท่านที่อยากเห็นพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลอีกครั้ง

          จากการเชิญชวนดังกล่าว ทำให้มีผู้สนใจเข้าดครงการรวมพลคนอาสาจำนวนมาก พรรคฯ จึงได้จัด กิจกรรมทั้งในส่วนกลางที่กรุงเทพฯ และประชาธิปัตย์รวมพลคนอาสาฯ สัญจรจังหวัดบุรีรัมย์ ณ โรงแรมเทพนคร และจังหวัดสุรินทร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ วันเสาร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๓

         จัดรวมพลคนอาสาในต่างจังหวัดที่สุรินทร์-บุรีรัมย์เป็นการเปิดโอกาสประชาชนได้มีส่วนร่วมสะท้อน และเสนอแนะการทำงานของพรรคฯไปถึงผู้บริหารได้รับทราบสภาพปัญหาหรือจุดอ่อนของพรรคในพื้นที่ ดังกล่าวงานนี้ไม่ผิดหวังผู้ที่สนใจเข้าร่วมที่เป็นตัวแทนพรรคในพื้นที่ เพื่อนพ้องที่ร่วมอุดมการณ์ด้วยกันใน บุรีรัมย์พาพี่น้องมร่วมงานกันอย่างล้นหลามเกินคาด